Opał

Główną działalnością firmy "Mombisz" jest sprzedaż różnego typu węgli opałowych, głównie wysokokalorycznych. 

W stałej sprzedaży posiadamy węgle z kopalni "Piast", "Ziemowit" oraz "Janina":

- węgiel kostka "Piast" (25/09/11),
- węgiel orzech "Piast" (25/09/10),

- węgiel orzech "Janina" (22/11/10),
- węgiel orzech II "Sobieski"  (22/11/10),


- eko-groszek Retopal (25/10/10),
- eko-groszek Skarbek (26/07/06),

- muł Rydułtowy (17/25/11),

- miał 19 "Piast" (19/25/10),
- miał 23 "Piast" (23/13/10),

- miał 24 "Ziemowit" (24/08/10),

- odsiewka węglowa (około 24 MJ),
- eko-miał Rokita (25/10/10)


- Koks.

Węgiel orzech Piast Węgiel orzech Janina Węgiel kostka Piast
Węgiel groszek Ziemowit Odsiewka węglowa Muł rydułtowy
 Miał 19 Miał 23
Eko-groszek retopal
   
 Eko-miał rokita Eko-groszek skarbek